Kredyty dla rolników

Przez setki lat nasza gospodarka oparta była i jest w sumie w dalszym ciągu o rolnictwo. Współcześnie jego model nieco się zmienia i tym samym dostrzec można jego profesjonalizowanie. Takim łatwo dostrzegalnym momentem owych było nasze wstąpienie w struktury Unii Europejskiej. Można bowiem zauważyć, że od ponad dekady nasi rolnicy, chcąc rywalizować na wspólnym rynku, znacznie bardziej ochoczo inwestują w nowe technologie i ogólnie dostosowują sprzęt, działania i wiedzę do okoliczności. Nie każdy rolnik dysponuje w danym momencie wystarczającymi środkami, aby dokonać tego z własnego budżetu. Stąd też trudno się dziwić, że rozglądają się oni za różnego rodzaju wsparciem z zewnątrz. Wśród tego rodzaju propozycji najbardziej oczywiste są kredyty dla rolników. Jest to nic innego jak produkt finansowy ukształtowany specjalnie z myślą o tej właśnie grupie. Warto zaznaczyć, że jest to rozwiązanie mające szerokie zastosowanie i tym samym nie ogranicza się jedynie do wydatków przeznaczonych na cele ściśle powiązane z prowadzoną działalnością rolniczą. Można bowiem tego rodzaju produkt finansowy wykorzystać również na cele typowo prywatne. Jest więc to produkt finansowy o bardzo różnorodnym wachlarzu zastosowania. Tym samym trudno się dziwić, że kredyt dla rolników jest bardzo popularny. Pojawia się jednak w związku z nim szereg pytań. Dlatego też chcąc się dowiedzieć nieco więcej, jak się o niego starać i jakie są zasady aplikowania, należy z uwagą prześledzić niniejszy tekst do końca.

 

Sposoby na pozyskanie środków na niezbędnych do sfinansowania działalności rolniczej

 

Działalność rolnicza bez względu na profil jest często nieprzewidywalna. W równym stopniu dotyczy to hodowli oraz upraw, a więc konieczna jest w tej sytuacji stabilność finansowa. Z drugiej strony na szereg działań związanych z powyższą branżą generuje szereg kosztów. Nie powinno to dziwić, gdyż sukces lub strata zależna jest tu, chociażby od koniunktury na światowych rynkach czy też od aury. Do tego niemałą rolę odgrywać mogą zdarzenia losowe. Rolnik może mieć do tego szereg wydatków, bo niezbędna jest modernizacja maszyn, zakup paszy, nawozów i tym podobnych elementów. Kiedy jednak problemem jest wygospodarowanie określonej kwoty pieniężnej na bieżącą działalność lub na inwestycje to dla wielu pojawia się problem. Nie musi tak jednak być, ponieważ jest jeszcze rozwiązania, o którym wspomnieliśmy we wstępie, czyli kredyty dla rolników. Za sprawą skorzystania z powyższego rozwiązania dany rolnik jest w stanie w znacznym stopniu poprawić stan bieżącej działalności, a także w razie potrzeby ją znacznie rozwinąć. Warto wiedzieć, że kredyt dla rolników nie posiada określonego celu, a zatem można go przeznaczyć nie tylko na inwestycje, bieżącą działalność, ale też spłatę zobowiązań lub cele prywatne. Jest więc to niezwykle elastyczny produkt finansowy.

 

Jakie są produkty finansowe ramach ofert kredytowych dla rolników?

 

W kwestii reguł odnoszących się do przyznawania wsparcia finansowego dla rolników możemy spotkać się z dwoma wariantami. Mowa jest tu o typowym kredycie gotówkowym dla klientów indywidualnych bądź też specjalnym kredycie rolniczym z przeznaczeniem na inwestycje czy zakup środków trwałych. W przypadku pierwszego rozwiązania nie mamy typowego celu przeznaczenia pozyskanych środków. Do tego produkt ten wyróżnia się tym, że można uzyskać naprawdę długi okres spłaty. Z kolei w przypadku produktu finansowanego dedykowanego rolnikom warto się nad nią pochylić, bo uwzględnią wszelkie potrzeby i oczekiwania rolników.

 

Oznacza to, że uwzględnia on w swoim programie różne nieprzewidziane zdarzenia, jakie mogą wpływać na stan finansów producentów płodów rolnych i hodowców. Chodzi tu przykładowo o zmienność pogody i jej skutki na plony, a także czynniki gospodarcze na rynku krajowym i międzynarodowym. Zatem będąc rolnikiem i interesuje nas skorzystanie ze wsparcia z zewnątrz na potrzeby typowo związane z naszą działalnością, to zalecane jest skorzystanie z powyższej opcji. Natomiast mając zamiar środki finansowe przeznaczyć na kwestie związane z wydatkami pozarolniczymi, to najlepszą opcją będzie typowy kredyt dla rolników.

 

Jakie cele mogą być sfinansowane z kredytu dla rolników?

 

Mając na myśli typowy kredyt rolniczy z wykorzystaniem go na dowolny cel, to już sama nazwa wiele nam wyjaśnia. Można tym produktem finansowym nie tylko podreperować budżet w razie niesprzyjającej koniunktury, ale również wykorzystać te środki na rozwój gospodarstwa rolnego. Tym samym jest szansa na kupno maszyn, nawozów, inwentarza, pasz czy rozwój budynków gospodarczych. Zatem zgodnie z terminologią tego produktu finansowego ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia, na jaki cel możemy rozdysponować pozyskane z tego źródła środki.

 

Wysokość kredytu, czyli jak wyliczana jest zdolność kredytowa rolnika?

 

Zacznijmy może od tego, czym jest zdolność kredytowa? Zatem jest to maksymalna kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na ratę. Na tej podstawie wylicza się maksymalną kwotę kredytu, jaki możemy otrzymać. W zdecydowanej większości przypadków w przypadku rolników jest to wyliczane na podstawie uzyskiwanych przez dane gospodarstwo rolne dochodów. Mamy więc tutaj dopłaty, faktury, a także tzw. hektara przeliczeniowego. Niektóre banki biorą też pod uwagę prognozowane zyski z hodowli czy upraw. Jednocześnie trzeba dodać, że absolutnie nie ma tu znaczenia fakt czy prowadzi się gospodarstwo indywidualne lub też w ma ono charakter wspólny. Chcąc uzyskać decyzję kredytową, rolnik zobowiązany jest okazać dokument tożsamości, decyzję z właściwego miejscu zamieszkania Urzędu Gminy o dotyczącej wysokości podatku rolnego, a także NIP. Z kolei do uruchomienia kredytu rolnik musi jeszcze dołączyć zaświadczenie o braku zaległości w US i KRUS. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wspomnie zaświadczenia, muszą być wydanie nie wcześniej niż z miesięcznym wyprzedzeniem przed aplikowaniem wniosku kredytowego. Decydując się na wyższe kwoty kredytu na dłuższy okres spłat wierzyciel, może dodatkowo prosić o potwierdzenia uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (w celu jego uzyskania, należy zgłosić się do właściwego urzędzie gminy). W przypadku, kiedy bank dolicza do zdolności kredytowej rolnika również dopłaty unijne, to należy również uzyskać stosowne zaświadczenie. Bez trudu można je otrzymać w Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Cała ta procedura bez względu na to, czy rolnik stara się o kredyt gotówkowy lub kredyt rolniczy na inwestycje to w każdym przypadku musi przejść kompletną procedurę kredytowania. Nie każdy ma na to czas lub też wystarczającą ilość wiedzy i dlatego też dobrze jest uzyskać w tej kwestii wsparcie doradców kredytowych. Dzięki temu nie tylko cały proces wnioskowania przebiegnie sprawnie, lecz również uzyskamy najkorzystniejsze propozycje kredytowe. Co więcej, taki doradca kredytowy zapewnia również wsparcie i merytoryczne porady na etapie kompletowania dokumentów, wnioskowania, także po otrzymaniu finansowania.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy pomogą sprawnie przebrnąć przez cały proces i znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Oceń post
0 0 votes
Article Rating
Oceń post
0 0 votes
Article Rating